Stránky ve výstavbě, nové informace doplňujeme každým dnem.

Jak připravit dítě do MŠ

Co bude dítě potřebovat?

 • Přezůvky s pevnou patou
 • Legíny, tepláky do třídy
 • Tepláky a sportovní obuv na zahradu
 • Pláštěnka, kšiltovka, čepice apod.
 • Náhradní spodní prádlo 2x
 • Náhradní ponožky 2x
 • Náhradní tričko apod.
 • Náhradní oblečení je trvale uloženo v šatně

A co by už mělo umět?

 • dodržovat osobní čistotu
 • samostatně používat toalet.papír
 • splachovat toaletu
 • samostatně jíst lžící, starší děti příborem
 • správně si umýt ruce, používat ručník
 • správně používat kapesník
 • přezouvat se, převlékat
 • ukládat věci na označené místo
 • uklízet po sobě hračky

Odhlašování dětí z MŠ

Pokud vaš dítě nemůže jít do MŠ, prosím odhlašte jej co nejdříve ve školní jídelně.

Usnadněte dětem nástup do školky tím, že s nimi budete již doma dodržovat pravidelný režim.  Ten by měl alespoň částečně odpovídat režimu v MŠ. Co to znamená? Ranní vstávání v pravidelnou dobu, oběd ve 12 hodin, spánek po obědě - pokud je na něj dítě zvyklé - do 14 hodin. Prosíme také o nácvik základních hygienických návyků.

První dny ve školce

 • mladší děti pomalu zvykejte na odloučení od maminek (jak?)
 • doporučujeme brát mladší děti po obědě domů, než přivyknou na nové prostředí a budou samy chtít ve školce zůstávat déle.

Adaptační program

Aby byly první dny ve školce pro vaše dítě příjemnější, můžete vstoupit do třídy spolu s dítětem, chvíli zde s ním zůstat následně se rozloučit. Na správném postupu se prosím domluvte přímo s paní učitelkou.

Režim dne

06:00

Děti se scházejí nejprve ve třídě Broučků. Zde se zdraví, poznávají, hrají si s kamarády jiných tříd, popř. relaxují v odpočinkových zónách.

07:00 – 7:30

S příchodem své třídní učitelky děti přecházejí do tříd Berušek a Motýlků. Zde pokračují volné činnosti, či tematické hry v rámci týdenního projektu.

08:10 – 08:50

Děti průběžně svačí a pokračují ve volných aktivitách.

08:50 – 9:35

Diskuzní kruh, přivítání, sdílení, ranní rituály (sdílení zážitků z víkendu, kalendář, počasí apod.)

09:30 – 09:45

Úklid pomůcek v centrech, reflexní kruh, hodnotící kruh. Děti hovoří o svých aktivitách. Zpětná vazba pedagoga je popisná, pozitivní, pro děti motivující.

09:45

Příprava na pobyt venku (hygiena, převlékání). Podporujeme děti v samostatnosti a zvládání sebeobsluhy.

10:00 – 11:50

Pobyt na zahradě, hry na pískovišti, jízda na odrážedlech, koloběžkách, sportovní aktivity na prolézačkách. Péče o záhonky mateřské školy. Při chladnějším počasí vycházky do okolí mateřské školy, do knihovny apod. 1x týdně „Sportovní aktivity pro kluky i holky“ na zahradě školy s bývalým fotbalovým trenérem bohunického dorostu – p. Josefem Ševčíkem.

12:00 – 12:35

Oběd. Děti si samy chystají podložky, příbory, nápoje, ubrousky, misky se salátem z přípravných vozíků na stůl. Správně používají příbor, chodí si samostatně pro druhé jídlo do kuchyňky. Učí se požádat, poděkovat, určují si množství jídla. V závěru stolování po sobě uklidí své místo.

12:35 – 12:50

Příprava na odpočinek. Na lehátku je možné prohlížet časopisy, poslouchat relaxační hudbu, hrát si s osobní hračkou až do chvíle zpívání „Ukolébavky“ a četby pohádky.

12:50 – 14:00

Odpočinek a klidové činnosti. Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí. Od 13:30hod. probíhají klidové činnosti dětí, které nemohou spát. Pedagogové se také individuálně věnují předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.

14:00 – 15:00

Hygiena a průběžná svačina. Po ní se děti věnují odpoledním aktivitám, dle vlastní volby (hra, pohybové, výtvarné aktivity), nebo pokračují v didakticky cílených činnostech, dle své volby a dokončují své práce z dopoledních řízených aktivit. Při pěkném počasí směřujeme pohybové aktivity dětí i v odpoledních hodinách na zahradu mateřské školy.

15:00 – 16:30

Děti pokračují v zájmových činnostech ve třídách, některé odcházejí do kroužků, či se svými rodiči domů.

16:00 – 16:30

Děti ze tříd Berušek a Motýlků přecházejí do třídy Broučků, pokračují ve hrách a v průběžném úklidu herny až do příchodu svých rodičů.

Potřebujete více informací? Možná by vás zajímaly detailní informace o naší mateřské škole.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram